Što nam govore tržišta LXXIV

23.10.2023.Dogodilo se nemoguće. Krivulja prinosa u SAD-u se sama od sebe normalizirala. Implikacije ovoga događaja tek trebaju biti otkrivene. Jasno je što se događa. SAD ima problema s državnim dugom. Proizvode previše duga, a stranci ga ne kupuju. Štoviše ovo je prvi znak šire dužničke krize. Da li će stati na ovome tek će vrijeme pokazati.

Datum analize: 23/10/2023


TRENUTNO STANJE: Dogodilo se nemoguće. Krivulja prinosa u SAD-u se sama od sebe normalizirala. Implikacije ovoga događaja tek trebaju biti otkrivene. Jasno je što se događa. SAD ima problema s državnim dugom. Proizvode previše duga, a stranci ga ne kupuju. Štoviše ovo je prvi znak šire dužničke krize. Da li će stati na ovome tek će vrijeme pokazati. Jasno je zašto se dogodila normalizacija krivulje prinosa. Zato što nitko van SAD-a ne kupuje njihove obveznice a vlastiti kreditni kapacitet im je potrošen.


Sada ulazimo u jako opasno stanje. Tržište ne može apsorbirati dug SAD-a, ali ekonomski sudionici u SAD-u još nisu u potpunosti svjesni svoga stanja. Sada je nemoguće da dugoročne kamatne stope padnu bez značajnoga pada državne potrošnje, a pad državne potrošnje je tema koju ćemo posebno obraditi. Čak i da FED spusti kamatu na 0% dugoročne kamatne stope moraju ostati visoke, jer država proizvodi obveznice koje nitko ne kupuje. Nemoguće rješenje je ponovna FED-ova kupnja obveznica. To rješenje je nemoguće jer je inflacija 4%. Također inflacija zadnjih par mjeseci baš i ne pada. Da centralna banka u ovome trenutku krene u ekspanzivnu monetarnu politiku (štampanje novca) inflacija bi eksplodirala.


Drugo nemoguće rješenje je fiskalna konsolidacija. Sama po sebi fiskalna konsolidacija u ovome trenutku ne bi bila loša. Ekonomija SAD-a raste tako da pad državne potrošnje bi samo smanjio BDP, ne bi izazvao recesiju. Ekonomija bi mogla izdržati pad državne potrošnje od 4% BDP-a.


Problem je u tome što rezati? Prvo treba rezati nepotrebnu državnu potrošnju, odnosno financiranje ratova i obranu. U trenutku kada SAD krene smjerom rezanja potrošnje na obranu u zapadnom svijetu bi nastala panika i SAD bi izgubio globalni prestiž. Znači to se ne može rezati. Drugo mogu se rezati socijalan davanja, ali to današnja destruktivna ljevičarska ideologija sama sebi to ne može dozvoliti. Tako da i je i taj dio nemoguće rezati. Na kraju ostaje da se mora rezati produktivna državna potrošnja kao što su investicije u infrastrukturu i razvoj. U tome slučaju SAD će i dalje zaostajati za Kinom. Sve u svemu SAD ima problem koji ne može riješiti ljudi koji sada vode SAD.


Kako je mene moj otac učio prije ili kasnije ekonomija sve nauči pameti. Kako SAD neće napraviti ništa od gornjih opcija onda će jednostavno nastaviti proizvoditi dug koji će sve manje ljudi kupovati i kamata će rasti.


Došli smo do paradoksa jer se SAD ponaša kao zatvorena ekonomija. Državni dug SAD-a više ne kupuju stranci tako da dug moraju kupovati domaći. Ako banka kupuje državni dug onda banka nema sredstava za kreditiranje industrije. To je Keynes nazvao „izgurivanjem“ država jednostavno izgura poduzeća sa tržišta duga.


Rast kamate će smanjiti investicije i ekonomski rast. Banke ako financiraju državu moraju NE financirati nekoga drugoga. Istina je da je potražnja za stambenim kreditima pala, ali je pitanje da li je taj pad dostatan za potrebe države. Ako nije onda će financiranje države morati ići na uštrb poduzeće i investicija. Ovaj problem ću morati detaljno istražiti u podatcima.


U svakome slučaju nije lijepa slika. Sve ovo ne bi bilo veliki problem da se ne događa upravo sada kada je po prvi puta u nekoliko desetaka godina vojna i politička moć dobila ozbiljnoga izazivača. SAD je visoko zadužen s visokom kamatnom stopom na dug. Ekonomija jeste jaka, ali snaga ekonomije se vrlo lako može promijeniti za samo nekoliko mjeseci.


Jedno je istina. Moja analiza nije sveobuhvatna i nemoguće je da nitko u SAD-u ne razumije ovaj problem. Nemoguće je da SAD neće na ove probleme na neki način odgovoriti. Sada je samo pitanje što će taj odgovor biti. Zato moram znati da imam mrtvi kut i paziti na makro pozicije u portfelju.


Krenule su zarada poduzeća. Za sada su zarade malo bolje od očekivanja, kao i uvijek. Oko 17% poduzeća je objavilo rezultat za Q3. Ovaj tjedan će biti još 160 objava i onda ćemo imati puno bolju sliku stanja zarada. Ono što je za sada loše jeste da je tržite jako loše reagiralo na sve podatke jer tržište pada. Najgore stanje tržišta je kada postoje dobre ekonomske vijesti, a tržište pada. To znači da tržište očekuje da će stanje u budućnosti biti dosta loše. To mi se također ne sviđa.


Važan događa u svemu će biti i FED. U ovome trenutku FED mora odustati od bilo kakvoga daljnjega dizanja kamatnih stopa. Jasno je da za takvim ekonomskim odlukama nema potrebe. Visoke kamatne stope su za sada dovoljne. Visoke kamatne stope mogu malo prigušiti inflaciju, a ne moraju destabilizirati ekonomiju. FED je uvijek do sada između ekonomije i inflacije izabrao ekonomiju. Nemaju razloga sada promijeniti stavove.


Prije par tjedana sam rekao da DAX izgleda kao nešto što je umrlo i pluta na vodi. DAX sada izgleda kao nešto što je umrlo i tone. Ako je gledati stanje u njemačkoj ekonomiji pad je tek počeo. Pad cijena pri proizvođačima od 14% je posebno indikativan. To znači da je pala potražnja za robama u proizvodnji. Što znači da će proizvodnja biti manja. Činjenica da nije pala i inflacija znači da poduzeća nastoje zadržati dobiti preko dizanja cijena, ali ta strategija ne može dugo trajati. Uskoro će poduzeća početi otpuštati radnike i onda ćemo imati sve negativne posljedice stagflacije.


HIPOTEZE I PREDVIĐANJA:


Bilo kakva dugoročna analiza u ovome trenutku ne može biti ozbiljna. Naravno da je pravo pitanje koliko će se intenzivirati rat u Izraelu. Zarade poduzeća su dobre i ovaj tjedan bi mogle stabilizirati tržište, ali onda dolazi još zarada, FED i nezaposlenost. Sve to će uzrokovati velike turbulencije na tržištu. Tako da nema potrebe za bilo kakvim traženjem trendova. Trgovanje mi može ostati kratkoročno s brzim ulazima i izlazima.


Ostale postavljene hipoteze funkcioniraju odlično i nema ih potrebe mijenjati. Kinezi su iza svega i sada je moda potrebno predvidjeti kako i da li će zapad moći bilo što napraviti.


TAKTIKE I STRATEGIJE:


Iznenadio me je pad obveznica. Mislio sam da će zbog rata barem ostati na istoj cijeni ili narasti. Nisam očekivao ovakav pad. Imao sam put spread iz kojega sam izašao pre rano. Kupio sam futures ugovore na 30-ogidšnju obveznicu SAD-a i stop me izbacio iz pozicije. Nakon toga sam u petak kupio EU 10-ogdišnje obveznice. Ovaj tjedan su zarade. Pad burze ovaj tjedan bi bio stvarno loš tako da mi je bolje biti dugačak.


Gubitak na obveznicama je bio mali u usporedbi s dobitnim pozicijama na dugačkim pozicijama u zlatu i nafti.


Indekse sam aktivno trgovao s duge i kratke strane ovisno o stanju na tržištu.


Ukupno gledano trgovanje mi je bilo jako dobro.


Ovo je osobna analiza. Autor upravlja vlastitim portfeljem koji koristi derivate i financijski polugu. Ovaj tekst je osvrt na trenutno stanje na tržištu i ne predstavlja investicijski savjet. Investiranje u financijske instrumente nosi rizike s kojima investitori trebaju biti upoznati. Autor također aktivno trguje tako da su sve navedene pozicije privremene i lako promjenjive. Opisane koje autor ima u svom portfelju se odnose na pojedini instrument. Autor izloženost može napraviti preko stvarnoga ili derivatskoga instrumenta. Metodologija analize se temelji na tehničkoj, fundamentalno i analizi sentimenta tržišta. Analize su proizvod samoga autora i temelje se isključivo na javno dostupnim podatcima. Analize trećih strana su eksplicitno citirane ako se spominju u tekstu. Konstrukcija teksta koristi osnove znanstvene metode kako ih je definirao Karl Popper.