Što nam govore tržišta LXVII

17.07.2023.Stanje balona se nastavlja. S&P i NASDAQ su probili prema gore. Dow i EU indeksi stoje na mjestu. Ovakva promjena nije čudna s obzirom da većina rasta NASDAQ-a dolazi od samo nekoliko dionica koje su toliko velike da mogu povući i S&P prema gore. Ovo je jako važan podatak za daljnju analizu.

Datum analize: 17/07/2023


TRENUTNO STANJE: Stanje balona se nastavlja. S&P i NASDAQ su probili prema gore. Dow i EU indeksi stoje na mjestu. Ovakva promjena nije čudna s obzirom da većina rasta NASDAQ-a dolazi od samo nekoliko dionica koje su toliko velike da mogu povući i S&P prema gore. Ovo je jako važan podatak za daljnju analizu.


Stanje balona je karakteristično po tome da se svaka vijest interpretira pozitivno. Tako će pad zarade od 10% biti odličan za dionicu, ako su očekivanja bila da će pad zarada biti 11%. Činjenica da je zarada pale nema veze. Ovo je jako lagano dokazati. Očekivani pad zarada za ovaj kvartal je –7%, a indeks raste. Čak i da zarade budu bolje od očekivanih teško da zarade na kraju kvartala mogu biti pozitivne.


Jedna od karakteristike balona je teflonsko ponašanje i super optimizam. Sve je odlično, a ono što nije, će biti odlično u budućnosti. Ovo će biti užitak trgovati, posebno što sam kao dijete propustio 1990-e.


Primjer ovoga je i dionica Applea koje je na najvišim razinama u povijesti, iako se za ovaj kvartal očekuje pad prihoda na godišnjoj razini. Za poduzeće kao što je Apple rast prihoda iznad 10% godišnje je jako teško postići.


P/E je iznad 20 tako da sada imamo da je očekivana zarada na S&P indeksu u sljedećih godinu dana 5% dok je kamatna stopa na jednogodišnji blagajnički zapis SAD-a 5,3%. Činjenica da je forward P/E iznad 20 je također sama po sebi zabrinjavajuća jer se to zadnji puta dogodilo krajem 1990-ih kada smo imali jedan od najpoznatijih balona u povijesti.


Ako govorimo o povijesti onda je objašnjenje sadašnjih događaja jako jednostavno. Burza je unaprijedni indikator. Rast indeksa znači da se očekuje rast ekonomije. Kako burza reagira prije ekonomije onda je logično imati nagli rast vrednovanja prije nego što dođe do rasta ekonomije. Zato i povijesne analize pokazuju da u godinama kada imamo jako velike zarade imamo stagnaciju burze, dok u godina kada imamo pad zarada imamo rast burze. Odličan primjer toga je 2018 kada je S&P pao 4%, a zarade poduzeća su bile iznad 20%. Te godine je došlo do značajne fundamentalne konsolidacije koja je onda omogućila rast burze u 2019. godini. Sada su zarade loše, ali će u budućnosti biti bolje. Zato sada treba kupovati dionice.


Ono što je problematično s očekivanjima jeste da li će se ostvariti. Gledao sam u kristalnu kuglu i kristalna kugla mi je pokazala takozvani problem Lawrencea Petera "Yogi" Berrae koji je rekao: kada dođeš do raskrižaja skreni.


Sada smo na raskrižju i moramo skrenuti, a postoje dva puta na koja možemo skrenuti.


Scenarij 1: ekonomija ostane jaka, iako malo uspori zbog pada investicija. Također dođe do povećanja sudionika na tržištu rada što će smanjiti pritisak na rast plaća. Temeljena inflacija padne kao i opća inflacija ispod 4%. FED u ovome slučaju će do kraja godine najaviti normalizaciju monetarne politike i smanjiti će fed funds rate na 4,5% do sredine 2024. Prvo smanjenje je moguće očekivati još ove godine. U ovome scenariju nema recesije. Inflacija pada i Jerome Powell je najvećih američki heroj od Kapetane Amerike.


Ako ekonomija ostane jaka svi sudionici na tržištu će shvatiti da imamo jako puno podcijenjenih dionica na koje treba nadskočiti kao bijelo na rižu. Kada to postane jasno, S&P će nastaviti rasti i za tri mjeseca smo na 4700 ili više.


Scenarij 2: nafta, a posebno benzin probiju prema gore. Opća inflacija ponovo počne rasti, a temeljna inflacija prestane padati. U ovome scenariju FED mora nastaviti dizati kamatnu stopu. Čak i da prestane dizati nikakvo spuštanje kamatnih stope u periodu manjem od godinu dana ne dolazi u obzir. Ekonomija će ući u recesiju i imati ćemo dvije godine medvjeđega tržišta.


U ovome scenariju S&P će rasti dok se ekonomsko stanje na pogorša i onda ćemo imati dvije godine pada indeksa i klasičnu ekonomsku recesiju koju nismo imali 20 godina.


Trgovanje u drugom scenariju je puno lakše. U prvom scenariju trgovanje je teže ne znam kada će i da li će biti kraj balonskoga rasta. U drugom scenariju je puno lakše. Ekonomija će se pogoršati i onda će jednostavno burza pasti 30%-40%.


Problem je što su ova dva scenarija jednako moguća i koji će se realizirati će ovisiti o podatcima. Trenutno smo u scenariju broj 1. čitatelji će se sjetiti da sam ja bio jedan od malo onih koji nikada nisu zagovarali recesiju u SAD-u. Štoviše uvijek sam govorio da recesije neće biti i prije godinu dana sam jasno napisao da je inflacija u SAD-u pluskvamperfekt. Ako smo u scenariju 1 onda ostaje pitanje što je potrebno da pređemo u scenarij 2?


Prijelaz u scenarij 2 je moguć ako dođe do nagloga pogoršanja na tržištu rada kroz rast nezaposlenosti. Za sada to nemamo. Drugi način je rast opće inflacije što je moguće najbrže preko rasta cijena nafte i benzina. Za sada nafta ide gore, ali mora probiti 85$ i otići gore. Benzin je stabilan, ali mora otići iznad 2,9$ da bi imali potvrdu ovoga scenarija. Ostaje i pitanje stvarnoga učinka FED-ove restriktivne monetarne politike. Moguće je da pravo pogoršanje stanja u ekonomiji zbog restriktivne monetarne politike tek slijedi.


Pogledao sam bilancu ECB-a od kraja listopada prošle godine s krajem lipnja ove godine. Bilo kakva analiza te budalaštine je nepotrebna. Ako ikada bude uvedena nagrada za najgoru monetarnu politiku neke centralne banke ta nagrada će se zvati po Christine Lagarde.


Rezultat te monetarne politike se već vidi u ekonomskim podatcima i indeksi u EU su na samrti. Samo ih na umjetnom životu drže indeksi u SAD-u.


HIPOTEZE I PREDVIĐANJA:


Imam nekoliko hipoteza:


H1: krivulja prinosa u SAD-u i EU će se normalizirati bez promjena kamatnih stopa od strane centralnih banaka.


Deficiti su postali zastrašujući. Tržište jednostavno nema više kapaciteta apsorbirati toliko količine duga bez značajne promjene u prinosima. Tako da mora doći do rasta dugoročnih kamatnih stopa.


H2: EU indeksi ne reflektiraju stanje u EU ekonomiji.


Nada da će nekako se stanje u EU popraviti i da indeksi imaju opravdanje za ove razine je samo nada. Prema tome nije putanje da li trebam imati kratku poziciju neko koliko.


TAKTIKE I STRATEGIJE:


Našao sam način kako trgovati u balonu. Trebalo mi je dosta dugo, ali sada sam ga razvio. Kako ne znam u kojemu smo scenariju onda nema strategije samo taktika. Taktika se zove: kud Jerome tu i mali Neven. Ako FED funkcionira na podatcima onda ću i ja. Imamo dva podatka svaki mjesec: nezaposlenost i inflacija. Nakon svakoga podatka ću napraviti svoju interpretaciju i onda ću pogledati što radi tržište. Formalno radi se o varijaciji rada od Sargenta i Pearlmana (http://www.tomsargent.com/research/others9.pdf). Kada imam metodološki okvir onda je sve lakše.


Isto je s rezultatima: podatak, moja interpretacija, interpretacija tržišta i onda pozicioniranje. Ovo nikada nisam radio pa će biti interesantno kako ću uspjeti ovo protrgovati. Posebno kada nisam toliko dobar trader.


Jašem naftu od 70$. Uglavnom preko opcija tako da na velikim pomacima nisam zaradio puno, ali je bilo zadovoljavajuće.


Svoju hipotezu o obveznicama planiram testirati tako što ću prodati sve obveznice, posebno dugoročne.


Ovo je osobna analiza. Autor upravlja vlastitim portfeljem koji koristi derivate i financijski polugu. Ovaj tekst je osvrt na trenutno stanje na tržištu i ne predstavlja investicijski savjet. Investiranje u financijske instrumente nosi rizike s kojima investitori trebaju biti upoznati. Autor također aktivno trguje tako da su sve navedene pozicije privremene i lako promjenjive. Opisane koje autor ima u svom portfelju se odnose na pojedini instrument. Autor izloženost može napraviti preko stvarnoga ili derivatskoga instrumenta. Metodologija analize se temelji na tehničkoj, fundamentalno i analizi sentimenta tržišta. Analize su proizvod samoga autora i temelje se isključivo na javno dostupnim podatcima. Analize trećih strana su eksplicitno citirane ako se spominju u tekstu. Konstrukcija teksta koristi osnove znanstvene metode kako ih je definirao Karl Popper.