Što nam govore tržišta LXVI

03.07.2023.Došli smo do kraja jednoga razdoblja na tržištu. Korekcija uzrokovana monetarnom politikom je završila. I tržište je prešlo u novo stanje. S probojem razina otpora od 4200 S&P je ušao u stanje balona.

Datum analize: 3/07/2023


ZAVRŠNA TOČKA / OBJAŠNJENJE: Došli smo do kraja jednoga razdoblja na tržištu. Korekcija uzrokovana monetarnom politikom je završila. I tržište je prešlo u novo stanje. S probojem razina otpora od 4200 S&P je ušao u stanje balona.


Ponašanje tržišta zadnjih dvije godine je bilo malo drugačije od standardnoga. Nakon velikoga rasta uslijedila je značajna korekcija koja je trajala sve do sada.


Jeftin novac, zbog enormne monetarne ekspanzije, i fiskalna ekspanzija su naravno digli cijene dionica. Nakon što je postalo jasno da inflacija nije tranzitorna nego se radi o dugoročnom inflatornom šoku FED je počeo dizati kamatne stope i klatno se okrenulo u drugom smjeru. Najednom su se svi uplašili da su kupili pre skupo i počeli su prodavati. Primjer ovoga su oscilacija u vrijednostima FATMAN dionica koje nisu normalne na niti jednoj strani. Nije normalno da je META 380$, kao što i nije normalno da je 80$. Cijela skupina ima slične oscilacije.


U svibnju prošle godine tržište je našlo dno i stalno se držalo toga dna. Cijena od 3800 je bila vrijednost koja pokazivala otpor. Bio jeste jedan izlet ispod te razine, ali je taj izlet brzo završio i S&P je godinu dana proveo u jasno definiranom kanalu.


Pitanje koje je važno jeste kako promatrati razdoblje pada u 2022? Moj odgovor je da se ne radi o medvjeđem tržištu (što sam i više puta napominjao i pisao) nego da se radi o korekciji. Iako je tehnička definicija da je pad od 20% medvjeđe tržište to nikada nije bilo točno jer nikada nije bilo pokrijepljeno ekonomskim podatcima.


Radilo se jednostavno o dugačkoj korekciji koja je trajala nekoliko mjeseci. Korekcija i ništa više. Da li je po trajanju značajna? Da. Da li je po ponašanju nakon korekcije nestandardna? Da. Da li je na kraju samo korekcija? Da.


Forward P&E se sa iznad 21 spustila na skoro 14. Skupo tržište je postalo jeftino što je i definicija korekcije. Ono po čemu je ova korekcija posebna jeste ponašanja tržišta nakon korekcije. Nije došlo do kratkoročne stabilizacije i onda rasta nego ne došlo do stagniranja tržišta. Tržište je bilo u kanalu gotovo godinu dana. Sada je iz toga kanala izašlo.


INICIJALNO STANJE:


Tržište je u stanju balona. Ne samo po vrijednostima nego po ponašanju. Uvijek treba znati da se balon često definira preko vrednovanja na tržištu, ali to je pogrešno. Balon na tržištu se ne smije samo gledati kroz vrijednosti nego se mora gledati i kroz ponašanja tržišta.


Trenutno ponašanje ima sve karakteristike ponašanja indeksa u balonu. Dobre vijesti uzroku rast. Loše vijesti se ignoriraju. Dolazi do zamjene količine i toka. Na primjer FED će prestati dizati kamatnu stopu (tok) i to je za tržište pozitivno, ali to ne mijenja činjenicu da je fed funds rate iznad 5% (količina).


Nikada ne treba zaboraviti da se najveći balon, ako gledano ponašanje tržišta dogodio 1980 godine. Tada su valuacije bile jako niske, ali tržište nije slušalo centralnu banku i za vrijeme najrestriktivnije monetarne politike u novijoj povijesti je raslo 8 mjeseci za redom. U trenutku kada je FED dignuo kamatnu stopu s 9% na 18%. Na posljedice ignoriranja ne moram podsjećati.


Ovo stanje se je već događalo. Imali smo identično stanje 1999 godine i u razdoblju od 2004-2007. Ovo drugo razdoblje je posebno interesantno. FED je 2004 počeo dizati kamatnu stopu. Prestao dizati dvije godine kasnije 2006. Kamatna stopa je ostala povišena sve do sredine 2007. Tržište je počelo padati u QIV 2007 točno kada je FED počeo spuštati kamatnu stopu.


Prema tome rečenica „nemoj se boriti protiv FED-a“ je savršeno pogrešna. Upravo se treba boriti protiv FED-a, i tržište ništa drugo niti ne radi nego se za vrijeme jakih ekonomija bori protiv FED-a. Jer kada u ekonomskom stanju kada imamo jako snažnu ekonomiju FED diže kamatnu stopu kako bi usporio ekonomiju. Burza u tome periodu naravno raste. Burza će naravno rasti sve dok se ekonomski podatci ne pogoršaju.


Prema tome budućnost je jako jednostavna. Nema pretjerano pitanja i nepoznanica. Ponašanje u balonu je relativno jednostavno. Loše vijesti se ignoriraju, a dobre nagrađuju. Povremene stabilizacije na tržištu, posebno ako su potpomognute dobrim ekonomskim podatcima uvijek vode ka novim točkama rasta.


Najveći problem s balonima je što oni mogu trajati samo godinama ili samo mjesecima. S&P ima već četiri mjeseca za redom pozitivan rast. Može ih imati još samo par kao što je to bio slučaj 1980 godine ili može cijelo tržište rasti još nekoliko godina kao što je to bio period nakon 2006 godine kada je FED prestao s rastom kamatnih stopa.


Stvarno se ne želim praviti pametan, ali rečenica „sve ovisi o podatcima“ je ovdje stvarno primjerena. Sve će ovisiti o tome kako će se kretati ekonomski podatci. Kada će postati loši i koliko će postati loši. Onda će doći do pada tržišta. Pad tržišta će ovisiti o tome s koje razine padamo, ako padne s ove od oko 4400 onda će pad biti 20%. Ako krenemo ponovo padati sa 4800 ili više onda će naravno pad tržišta biti puno veći. Sve to ovisi i o podatcima. Da li će nezaposlenost narasti na 4%, 5% ili 8%.


Za mjesec dana su zarade. Moguće je da očekivanja poduzeća jednostavno gurnu burzu u pad od 15% i onda bi izašli iz stanja balona i ponovo se vratili u stanje fundamentalne konsolidacije.


Kao što sam već pisao sada je potpuno moguće da S&P ode na najviše vrhove u povijesti. Ako baš tražimo glavni par exemplaris tržišta koje je u balonu to je DAX. Ekonomija u recesiji, nezaposlenost raste, monetarna politika je sve restriktivnija, deficit države sve veći, kamate rastu, ali je DAX na najvećim vrhovima u povijesti. Jedino što DAX ima je nada da će se nekako normalni ekonomski ciklusi u potpunosti okrenuti i postati nešto potpuno drugo. To se nikada nije dogodilo niti će se dogoditi ovaj puta.


Pogledajmo detalje inicijalnoga stanja:


 • • FED je digao kamatnu stopu iznad 5% što je iznad povijesnoga prosjeka i značajno iznad prosjeka u ovome stoljeću. Iako ne vjerujem u analizu prosjeka, radi se i indikativnom podatku.
 • • Monetarna politika je restriktivna i po kamatnim stopama i po količini novca. FED povlači 95 milijardi USD iz poticaja mjesečno.
 • • Jerome Powell je jasno rekao da nema spuštanja kamate sve dok temeljna inflacija ne padne ispod krivulje prinosa.
 • • ECB je digao kamatnu stopu na 4% u to za 4% u godinu dana.
 • • ECB je smanjio bilancu za više od 15% u 8 mjeseci i do kraja godine će se vjerojatno smanjiti za preko 2 bilijuna eura ili oko 25% u 14 mjeseci.
 • • Temeljna inflacija (znači inflacija svega) i u SAD-u i EU je iznad 5% i tamo se nalazi veće godinama.
 • • Zaposlenost u EU i SAD-u raste.
 • • Stope rasta u SAD-u su izrazito pozitivne i na dugoročnom trendu (oko 2%) u EU su oko 0.Zaključak SAD: ima jaku ekonomiju koja se trenutno nalazi u klasičnom ekspanzivnom ciklusu. Centralna banka diže kamatnu stopu kako bi smanjila ekonomsku aktivnost i preko smanjenja ekonomske aktivnosti smanjila inflaciju. Postoje značajni pritisci na tržištu rada, ali centralna banka vjeruje da te pritiske može smanjiti povećanjem participacije na tržištu rada.


Zaključak EU: stagflacija. Ekonomije imaju različite stope rasta, ali industrijska proizvodnja pada u Francuskoj i Njemačkoj. Njemačka ima rast nezaposlenih već mjesecima i negativne stope ekonomskoga rasta. Centralna banka diže kamatnu stopu kako bi smanjila inflaciju.


Ono što je posebno važno jeste da obje centralne banke imaju krivi pristup prema inflaciji, ali se nalaze u drugačijem položaju. Upravo ovaj različiti inicijalni položaj je ono što je važno.


SAD ima jaku ekonomiju i jako polako provodi smanjenje količine novca. Tako da bilo kada može stati. Sve dok ekonomija ne uđe u probleme pažljivom monetarnom politikom moguće je izbjeći recesiju. Iako do usporavanja ekonomije mora doći. Upravo je zato važno da tržište ode prema dolje. Paradoksalno, ali jedini način da se izbjegne recesije jeste da tržište ode dolje. Ako tržište nastavi rasti recesija neizbježna.


EU ima stagflaciju. Protiv stagflacije se ne može boriti tako da se diže kamatna stopa. Dizanje kamatne stope samo usporava ekonomiju i uništava investicije. EU zato prijeti dugoročna stagnacija.


HIPOTEZE I PREDVIĐANJA:


Predviđanja su sada za EU relativno jednostavna za derivirati. Predviđanja za SAD je malo teže kreirati.


Predviđanje EU: stagflacija.


 • • Stanje niskoga i/ili negativnoga ekonomskoga rasta sljedećih nekoliko godina.
 • • Rast kamatnih stopa i paralelno pomicanje krivulje prinosa prema gore.
 • • Smanjenje likvidnosti u privredi.
 • • Rast nezaposlenosti i povećanje trenda dugoročne nezaposlenosti.

Predviđanje SAD: tržišni balon.


 • • FED će uskoro prestati dizati kamatnu stopu i onda će pustiti ekonomiji sama da uspori.
 • • Usporavanje ekonomije će ovisiti o stanju ekonomije. U slučaju brže i jače ekonomije usporavanje će biti jače. U slučaju treme ekonomije usporavanje će biti sporije.
 • • Rast kamatnih stopa i paralelno pomicanje krivulje prinosa prema gore.
 • • U trenutku usporavanja će doći do fiskalne kontrakcije.


Partikularne hipoteze još uvijek nisam razvio. Sada samo imam makro ekonomsku sliku. Pojedinačne trgovine ću razrađivati kako se stvari budu odvijale.


TAKTIKE I STRATEGIJE:


Kao što sam napisao najteža stvar kod balona jeste koliko dugo će trajati. Baloni mogu trajati mjesecima ili godinama. Trenutno ovo stanje traje samo jedan mjesec od kada je S&P probio otpore na 4200. Kako ne znam dužinu trajanja balona onda niti ne mogu kreirati dugoročne strategije. To bi bilo pogubno.


Ovo je osobna analiza. Autor upravlja vlastitim portfeljem koji koristi derivate i financijski polugu. Ovaj tekst je osvrt na trenutno stanje na tržištu i ne predstavlja investicijski savjet. Investiranje u financijske instrumente nosi rizike s kojima investitori trebaju biti upoznati. Autor također aktivno trguje tako da su sve navedene pozicije privremene i lako promjenjive. Opisane koje autor ima u svom portfelju se odnose na pojedini instrument. Autor izloženost može napraviti preko stvarnoga ili derivatskoga instrumenta. Metodologija analize se temelji na tehničkoj, fundamentalno i analizi sentimenta tržišta. Analize su proizvod samoga autora i temelje se isključivo na javno dostupnim podatcima. Analize trećih strana su eksplicitno citirane ako se spominju u tekstu. Konstrukcija teksta koristi osnove znanstvene metode kako ih je definirao Karl Popper.