Što nam govore tržišta LXIV

05.06.2023.DAX se nije pomaknuo mjesecima. Na par dana je izgledalo kao da će probiti prema gore, ali se onda brzo vratio prema dolje. Nazad u isti raspon. Ne treba smetnuti s uma da je proboj prema gore novi najviši iznos u povijesti.

Datum analize: 05/06/2023


TRENUTNO STANJE: DAX se nije pomaknuo mjesecima. Na par dana je izgledalo kao da će probiti prema gore, ali se onda brzo vratio prema dolje. Nazad u isti raspon. Ne treba smetnuti s uma da je proboj prema gore novi najviši iznos u povijesti.


Kao što sam već pisao, stanje s DAX-om će loše završiti. Loše kao što je završilo za S&P 2000 i 2008. Ponovo, ja još nikada nisam vidio da centralna banka provodi tako jaku i agresivnu monetarnu politiku, a da pri tome burza ode gore bez posljedica. DAX sigurno neće biti iznimka.


Naravno pravo pitanje je kada? DAX ovdje može biti još nekoliko mjeseci, tjedna ili dana. Za to treba pažljivo promatranje stanja i praćenje situacije. Ja se a sada držim po strani.


NASDAQ je nastavio prema gore, čak je i S&P probio vrh od 4200. Glavni razlog za rast su dionice FATMAN u kojima sada umjesto N za Netflix treba staviti N za Nvidiju. Najednom su svi shvatili da će umjetna inteligencija sve riješiti.


Činjenica da je kamatna stopa na najvišim razinama u više od 15 godina, a da ekonomija SAD-a ne posustaje otvara mogućnosti. Prva mogućnost je da je cijeli eksperiment s niskim kamatnim stopama u potpunosti pogrešan i da nikada nije niti trebalo spuštati kamatne stope na nulte razine. Druga mogućnost je da je fiskalna ekspanzija toliko jaka da za sada u potpunosti eliminira učinke restriktivne monetarne politike.


Prva mogućnost je teoretski točna. U ekonomskoj teoriji je već sto godina poznato da niske kamatne stope u jednom trenutku prestanu utjecati na odluke realne ekonomije. Upravo to se dogodilo u EU i SAD-u. Isto tako s jakom ekonomijom, moguće je da kamatna stopa od 5% nije toliko restriktivna.


Nakon nekoliko godina je postalo jasno da niske kamatne stope ne proizvode učinke. ECB ih nije digao jer se bojao političkih pritisaka. FED ih jeste normalizirao i onda je došlo do ekonomskoga rasta jer su banke ponovo počele kreditirati. Ali onda je došao COVID i sve kamatne stope su pale.


Pitanje fiskalne ekspanzije je također dobro objašnjenje za trenutnu snagu ekonomije SAD-a. Već u 2021 je postalo jasno da su fiskalne mjere u EU i SAD-u pretjerane. Prvi val za vrijeme COVID-a je bio dužan, ali sve nakon 2021 je fiskalna ekspanzija bila nepotrebna. Problem je što je jako puno COVID mjera još uvijek na snazi. Primjer je tu i Hrvatska gdje još uvijek imamo COVID mjere na snazi iako je pandemija i službeno završila na globalnoj razini.


Ako upotrijebimo standardni makro ekonomski IS-LM model onda prema ekonomskim podatcima iz SAD-a onda je IS krivulja jača od restriktivne LM. Ako gledamo EU onda to po običaju ovisi od države do države. Upravo je zato slučaj DAX-a toliko opasan. Njemačka ekonomija ima pad BDP-a dva kvartala za redom, realna potrošnja u maloprodaji je pala više od 10% u dvije godine, ali burza raste.


Vraćam se na naslov: trenutno stanje. Trenutno stanje je da je burza jaka. Snaga burze nam govori da burza interpretira budućnost u kojoj će kamatne stope pasti, a ekonomija ostati jaka. O tome sam već pisao, pa se sada nema potrebe ponavljati.


HIPOTEZE I PREDVIĐANJA:


Nemam novih hipoteza.


TAKTIKE I STRATEGIJE:


S trgovanjem sam praktično prestao. Imam jedan kratak ugovor na GBS i par dugoročnih opcija. Sve ostalo sam reducira.


Sada mi je zaposlenost oko ostalih poslova pala, pa ću se vratiti trgovanju u sljedećih par tjedan.


Ovo je osobna analiza. Autor upravlja vlastitim portfeljem koji koristi derivate i financijski polugu. Ovaj tekst je osvrt na trenutno stanje na tržištu i ne predstavlja investicijski savjet. Investiranje u financijske instrumente nosi rizike s kojima investitori trebaju biti upoznati. Autor također aktivno trguje tako da su sve navedene pozicije privremene i lako promjenjive. Opisane koje autor ima u svom portfelju se odnose na pojedini instrument. Autor izloženost može napraviti preko stvarnoga ili derivatskoga instrumenta. Metodologija analize se temelji na tehničkoj, fundamentalno i analizi sentimenta tržišta. Analize su proizvod samoga autora i temelje se isključivo na javno dostupnim podatcima. Analize trećih strana su eksplicitno citirane ako se spominju u tekstu. Konstrukcija teksta koristi osnove znanstvene metode kako ih je definirao Karl Popper.