Što nam govore tržišta XLIV

29.8.2022.If there was one article of faith that John Meriwether discovered at Solomon Brothers, it was to rise your losses until they are turned into gains.

Roger Lowenstein “When genius failed”

Datum analize: 29/08/2022


If there was one article of faith that John Meriwether discovered at Solomon Brothers, it was to rise your losses until they are turned into gains.

Roger Lowenstein “When genius failed”TRENUTNO STANJE: Jerome Powell je još jednom pokazao svima što znači kada osoba s iskustvom na Wall Streetu vodi monetarnu politiku i kako se kontroliraju traderi. Jednom je pustio Wall Street da se razmaše i narodu da počne misliti da može ne raditi i živjeti od burze. Sada je to dokinuo sa samo nekoliko minuta. Svi su presloženi.


Svojim govorom Powell je postigao sve što je htio, a to su tri važne stvari:


  1. Riješio je problem tržišta rada u SAD-u. Nakon govora nezaposlenost u SAD-u će blago narasti zato što će ljudi početi tražiti posao. To će između ostaloga smanjiti inflatorne pritiske na nadnice. Participacija radnika na tržištu će se povećati što je FED-u jako važno.
  2. Skrenuo je pozornost sa procesa smanjivanja bilance o kojem nitko više ne priča.
  3. Uspio je sakriti svoje prava namjere od tržišta.


Moram reći da sam impresioniran. Ipak drugi guverneri su svojim govorima odali što FED planira napraviti tako da su moje analize potvrđene. Sada je kristalno jasno sve što FED planira napraviti i način na koji će se indeksi kretati do kraja godine. Ako ne bude nekih čudnih šokova budućnost je jednostavna.


HIPOTEZE I PREDVIĐANJA: Nove hipoteze mi ne trebaju, ali sada mogu napraviti slijed događaja i rezultate tih događaja. Slijed je pokrenut s Powellom. Ovo je razrada zadnjega koraka svega što sam napisao kada sam predvidio devalvaciju eura.


  1. Kako bi riješio problem tržišta rada i očekivanja Powell je u Jackson Hollu morao agresivno nastupiti protiv inflacije. To je uzrokovalo pad burze, iako je ekonomija fundamentalno stabilna. Došlo je do inicijalnoga pada obveznica u EU fundamentalno u SAD-u zbog očekivanja iako je FED preuzeo kontrolu nad strukturom krivulje prinosa.
  2. Tjedan 29/8 – 2/9 je tjedan kada se objavljuje inflacije u EU. Ako nekim statističkim čudom inflacija padne, može doći do blagoga zastoja, ali ako inflacija bude iznad očekivanja EU obveznice će nastaviti padati.
  3. ECB će se boriti protiv rasta kamatnih stopa, ali kako je ECB pretvoren fond za stabilizaciju država borba će biti neuspješna. Tako da ECB nema više mogućnosti za obranu kamatnih stopa niti tečaja.
  4. Rast kamatnih stopa će destabilizirati bilance banaka.
  5. Destabilizacija bilance banaka će se preliti na realnu ekonomiju.


Sada dolazimo do najteže stvari za predvidjeti, a to je koliko će biti jako prelijevanje. To se tek treba vidjeti.


TAKTIKE I STRATEGIJE: Napravio sam u zadnja dva tjedna i Johna Meriwethera i Victora Haghania. Prvo sam držao poziciju koju nisam trebao, platio cijenu, a onda sam sve udvostručio. Nagrađen sam s kolapsom EU obveznica.


Kao što sam napisao nisam niti trebao biti u pozicijama u EU obveznicama ovaj kvartal. Ali sada sam ponovo ušao u obveznice sa ugovorom za prosinac, povećao sam značajno pozicije u kratkoročnim obveznicama, kratak sam Euro.


Trgovanje indeksima mi nije bilo dobro, ali sam trgovao s dobiti. Problem je što sam pre rano izlazio iz pozicija. Prije govora u Jackson Hollu sam bio kratak indekse, ali sam prodao put opcije. Pad je bio toliko velik da mi je put opcija blokirala zaradu. Greška. Krivo sam trgovao vlastite analize.


Plan za dalje je držati kratke pozicije u obveznicama. Ignorirati volatilnost zbog intervencija ECB-a. Tražim moguće točke za ulazak u dugačke pozicije u USD indeksima, ali to je daleko. Indeksi imaju još par postotaka pada i onda će vrlo vjerojatno biti volatilnosti na dnu. Za sada znam da u zarade želim ući dugačak, a to je za mjesec i pol dana.


Razvio sam metodu trgovanje indeksima tako da se ne moram žuriti.


Ovo je osobna analiza. Autor upravlja vlastitim portfeljem koji koristi derivate i financijski polugu. Ovaj tekst je osvrt na trenutno stanje na tržištu i ne predstavlja investicijski savjet. Investiranje u financijske instrumente nosi rizike s kojima investitori trebaju biti upoznati. Autor također aktivno trguje tako da su sve navedene pozicije privremene i lako promjenjive. Opisane koje autor ima u svom portfelju se odnose na pojedini instrument. Autor izloženost može napraviti preko stvarnoga ili derivatskoga instrumenta. Metodologija analize se temelji na tehničkoj, fundamentalno i analizi sentimenta tržišta. Analize su proizvod samoga autora i temelje se isključivo na javno dostupnim podatcima. Analize trećih strana su eksplicitno citirane ako se spominju u tekstu. Konstrukcija teksta koristi osnove znanstvene metode kako ih je definirao Karl Popper.