Što nam govore tržišta XLIII

15.8.2022.Nezaposlenost u SAD-u je izašla iznad očekivanja. Ekonomija je kreirala više od 500 000 radnih mjesta što je posebno dobra brojka. Isto tako i CPI i PPI su počeli značajno padati. Dakle kao što sam i predvidio priča o inflaciji i problemu inflacije u SAD-u je sada gotova. Okrećem se sljedećem stanju i odnosima. Ono što će biti interesantno jeste što se sada FED mora igrati mačke i miša s Wall Streetom.

Datum analize: 15/08/2022


TRENUTNO STANJE: Nezaposlenost u SAD-u je izašla iznad očekivanja. Ekonomija je kreirala više od 500 000 radnih mjesta što je posebno dobra brojka. Isto tako i CPI i PPI su počeli značajno padati. Dakle kao što sam i predvidio priča o inflaciji i problemu inflacije u SAD-u je sada gotova. Okrećem se sljedećem stanju i odnosima. Ono što će biti interesantno jeste što se sada FED mora igrati mačke i miša s Wall Streetom. To će biti pravi odnos za gledati sljedećih šest mjeseci i definiranje ovoga odnosa će tražiti sve moje znanje i sposobnosti koje posjedujem.


Najveći problem za FED je krivulja prinosa koju mnogi (potpuno krivo) koriste kao indikator da SAD mora ući u recesiju. Oblik krivulje prinosa je neprirodan jer SAD zadnjih nekoliko mjeseci praktički nema deficita i količina obveznica koja je puštena u sustav zadnjih tri godine nije dovoljna za normalno funkcioniranje ekonomije. Jednostavnim rječnikom prvoga semestra ekonomije: ponuda je pre mala za potražnju. Naravno kako nitko ne gleda podatke onda se u javnosti pojavljuju svakakve priče.


Od rujna 2022 glavni proizvođač državnih obveznica u SAD-u postaje FED i sada postaje najveći izazov kako koordinirati smanjenje obveznica u bilanci FED-a sa ministarstvom financija. Cilj ove koordinacije je stabiliziranje krivulje prinosa u SAD-u. Taj zadatak nije težak niti neizvediv, ali je potrebno jako puno lukavosti kako bi se tržište ponašalo onako kako to FED želi. Za sada Powell je uspio napraviti da burza pleše kako on hoće, sada ćemo imati pravi test njegove sposobnosti.


Inače ponašanje FED-a se jedino može opisati kao: sve po planu. Monetarna politika im je skoro savršena, nakon što su zakasnili tri mjeseca sada su otprilike tamo gdje žele biti s dosta prostora za manevriranje. Powell je uspio prodati maglu svima da prihvate dizanje kamatne stope za 1,5% u mjesec dana i sada su svi sretni. Burza raste, inflacija pada. Sada se mora naći načina da burza padne, a da svi također ostanu sretni.


Nakon što su monetarnom politikom uspjeli staviti inflaciju pod kontrolu sada je potrebno nastaviti istim putem i jasno reći da će se nastaviti boriti protiv inflacije. Prema tome plan FED-a je tek sada postati agresivan u borbi protiv inflacije. Iako im niti inflacija niti kamatna stopa nisu u fokus. Pravi fokus FED je na investicijama i na tržištu rada. To su varijable koje FED gleda i koje ga posebno zanimaju. FED je posebno zabrinut zbog pada participacije radne snage i smanjenja investicija. Oboje bi trebalo biti tranzitorno, ali problem postaje ako nije. Zato je zadatak tako težak. Sljedećih nekoliko mjeseci će biti jako interesantno, ali napravio sam plan što trebam raditi i planiram jako dobro proći na svim transakcijama.


S druge strane ostaje problem EU i inflacije u EU. Nesporno je da će pad cijena benzina imati pozitivan učinak na smanjenje inflacije u EU. Ali problem u EU nije potražna inflacija zbog previše novca u ekonomiji ili pre mala proizvodnja koja se s vremenom može nadoknaditi kao u SAD-u. Problem inflacije u EU je pogrešna monetarna politika ECB-a i proizvodnja koja se ne može nadoknaditi zbog egzogenih okolnosti. Jednostavno je sve krenulo protiv EU. Pogledajmo trenutno najveće probleme, popis naravno nije potpun:


  • • Iako je cijena nafte pala cijena struje je značajno narasla. Zbog fiskalnih politika koje su privremeno stavile cijenu energenata pod kontrolu stvorio se privid da je sve u redu. Prije li kasnije te fiskalne potpore moraju prestati i rast cijena će se osjetiti.
  • • CPI u SAD-u je na najvećoj razni bio 9,1% i prema zadnjim podatcima je 8,5%. PPI u SAD-u je na najveću stopu rasta imao 11,2% i sada je na 9,8%. I PPI i CPI su počeli padati, ali što je puno važnije, cijeli rast PPI-a se prelio u CPI u SAD-u. Inflatorni impuls je u potpunosti prebačen na potrošača i sada kada cijene padaju potrošači će osjetiti olakšanje. U EU situacija je potpuno drugačija. Na najvećoj stopi rast PPI je rastao 37,2%, a zadnji podatak je da je 35,8%. CPI je na najvećoj stopi rasta od 8,9%. Znači da se značajni dio inflacije još uvijek nije prelio na potrošače. Do toga ne mora doći samo ako naglo padnu cijene proizvođačima što se čini malo vjerojatno. Tako da mora doći do rasta inflacije za potrošače (CPI) jer se troškovi moraju još velikim dijelom preliti na potrošače. Poduzeća ne mogu sama podnijeti tako veliki rast troškova.
  • • Rajna je praktički presušila što kreira probleme s transportom. Plin iz Rusije je značajno smanjen. Nedostaje dijelova za proizvodnju. Ovo su samo neki od problema s proizvodnjom. Ima ih još jako puno.
  • • Politički problemi ne prestaju. Izbori u Italiji će osnažiti anti-EU blok koji trenutno vodi Mađarska, a pridružuje im se Poljska. Uskoro će i Italija. Rast cijena će samo povećati nemire u državama.


Važno je naglasiti da je značajan broj ovih problema su u stvari samo potencijalni problemi. Kiša rješava problem transporta i proizvodnje struje. Politički problemi kako nastanu tako i nestanu. Osim stope inflacije, puno drugih podataka na razini EU je odlično i ukazuje na snažnu ekonomiju. Stope rasta BDP-a su bile uglavnom jako dobre. Neosporna činjenica je da zaposlenost u EU raste. Na primjer broj zaposlenih u EU je 2,5 miliona veći nego prije COVID pandemije. Za usporedbu SAD je tek prošli mjesec dosegao broj zaposlenih prije pandemije. Prema tome jasne su dvije stvari. Prvo je da se ekonomija EU jako dobro oporavila od COVID krize i da inflacija još uvijek nema realni utjecaj na ekonomiju jer BDP i zaposlenost rastu. Prvo pitanje koje ostaje jeste da li će prelijevanje utjecaja rasta inflacije na ekonomiju biti moguće zaustaviti? Drugo pitanje je da li će proračuni problematičnih država (Italija, Francuska, Njemačka) izdržati zahtjeve za povećanje potrošnje? Odgovore na ova dva pitanja može dati samo vrijeme.


Oba puta su moguća. Ekonomska stabilizacija i pogoršanje, ali poučen iskustvom mogu računati da će EU političari uvijek napraviti krivu stvar. Tako su se do sada ponašali, pa nema previše razloga da se promijene i naprave nešto pametno. Primjera radi, dok je SAD proveo značajnu fiskalnu konsolidaciju francuski deficit do sada ove godine je već iznad 3% BDP-a. Jedino što meni ostaje jeste napraviti investicijsku hipotezu i zauzeti pozicije.


Iznenadio me podatak da je ECB već tiho počela primjenjivati mehanizam stabilizacije tržišta obveznica. To je bila velika greška. Centralna banka je prekršila vlastita pravila transparentnosti i ne samo to nego je jasno rekla svima da više nije centralna banka nego je postala institucija za stabilizaciju problematičnih država. To je jako loše, ako podatci postanu loši tržište će se okrenuti protiv ECB-a. Scenarij koji želim.


Indeksi u SAD-u su našli dno i na temelju dobrih ekonomskih podataka su značajno narasli. Sada je situacija osjetljiva. Forward P/E je iznad 18 što je previše. Moguće je da tržište nastavi rasti što je ulazak u teritorij balona ili da padne što bi vjerojatno bila manja korekcija od oko 5%. Opcija dva bi bila bolja za sve, ali to ne znači da će i dogoditi. Zadnja stvar koja svima treba je da tržište nastavi ići gore u kolovozu. To bi kreiralo problem koji bi se teško mogao riješiti na normalan način (čitaj prosinac 2018.)


HIPOTEZE I PREDVIĐANJA: Do sada se pokazalo da su mi glavna predviđanja točna:


  • • Inflacija u SAD-u je počela padati kao što sam najavio i početkom godine da će FED uspjeti staviti inflaciju pod kontrolu.
  • • Indeksi u SAD-u su našli dno.
  • • Jak dolar sada pokazuje slabost drugih ekonomija, prije svega EU.


Sada mogu napraviti i sljedeće investicijske hipoteze:


Hipoteza 1: Inflacija u EU neće pasti, što će destabilizirati kamatne stope u EU.


Hipoteza 2: SAD će ući u sofisticiranu kontrolu krivulje prinosa.


Pozicije za test prve hipoteze su kratke pozicije u EU obveznicama. Pozicije za test druge hipoteze su pozicije u obveznicama koje je izdao SAD.


Što se tiče indeksa, njihovo kretanje od trenutno točke je trivijalna stvar, samo ih treba pravilno trgovati.


TAKTIKE I STRATEGIJE: Likvidirao sam poziciju u EU obveznicama. Zauzeo sam kratku poziciju u Euru, bio sam dugačak indekse prije CPI izvještaja, onda sam okrenuo poziciju i aktivirala mi se stop naredba. Tako da mi je sada portfelj značajno reduciran po broju pozicija. Vrijeme je za planiranje i korištenje kristalne kugle, ne za pretjerane aktivnosti.


Za vrijeme godišnjega sam svaki dan pročitao jedno poglavlje Umijeća ratovanja od Sun Tzua i meditirao o pročitanom, što je za mene kao pravoga Ličanina bilo jako teško (meditiranje, ne čitanje). Sada mi je jasno da nisam niti trebao biti u poziciju u EU obveznicama u Kolovozu nego sam morao čekati prelazak na futures ugovor iz prosinca i onda zauzeti kratke pozicije. Sada kada to znam, samo moram čekati pravi trenutak prije zauzimanja pozicija.


Načelno plan je jednostavan, zauzeti kratke pozicije u EU obveznicama, naći optimalnu kombinaciju za trgovanje krivuljom prinosa na obveznice SAD-a. Kratkoročno trgovati indeksima. Pokušati uhvatiti veliku korekciju koja vjerovatno dolazi u Rujnu i onda jednostavno pustiti indekse sa rastu do kraja godine.


Pozicije u dionicama i obveznicama koje trenutno imam su u redu, pa ih ne planiram niti dirati.


Ovo je osobna analiza. Autor upravlja vlastitim portfeljem koji koristi derivate i financijski polugu. Ovaj tekst je osvrt na trenutno stanje na tržištu i ne predstavlja investicijski savjet. Investiranje u financijske instrumente nosi rizike s kojima investitori trebaju biti upoznati. Autor također aktivno trguje tako da su sve navedene pozicije privremene i lako promjenjive. Opisane koje autor ima u svom portfelju se odnose na pojedini instrument. Autor izloženost može napraviti preko stvarnoga ili derivatskoga instrumenta. Metodologija analize se temelji na tehničkoj, fundamentalno i analizi sentimenta tržišta. Analize su proizvod samoga autora i temelje se isključivo na javno dostupnim podatcima. Analize trećih strana su eksplicitno citirane ako se spominju u tekstu. Konstrukcija teksta koristi osnove znanstvene metode kako ih je definirao Karl Popper.