Što nam govore tržišta XXXIV

25.4.2022.Od francuskih izbora se nije dogodilo ništa. Tržište u SAD-u je nakon izjave Powella da je moguće dizanje kamatnih stopa od 0,5% palo i prolazi neku vrstu mini korekcije. Cijene su opet pale na dno ili blizu dna iz Siječnja i Ožujka.

Datum analize: 25/4/2022


TRENUTNO STANJE: Od francuskih izbora se nije dogodilo ništa. Tržište u SAD-u je nakon izjave Powella da je moguće dizanje kamatnih stopa od 0,5% palo i prolazi neku vrstu mini korekcije. Cijene su opet pale na dno ili blizu dna iz Siječnja i Ožujka. Cijele ove godine tvrdim da će tržište biti u nekom kanalu. Sada mogu reći da je S&P 500 našao svoj kanal: 4200 – 4600.


Ovakvo stanje smo već imali sredinom 1990-ih, 2014-2016. Karakteristika ovoga stanje jeste da ekonomija nije loša iako stopa rasta možda malo padaju, a burza ima relativno visoke valuacija. Tako da s jedne strane burza treba malo pasti jer bi taj pad mogao smanjiti valuacije, ali ne može jer su ekonomski podatci jako dobri. Što znači da je jedini način da burza postane jeftina da zarade poduzeća narastu dok cijene stagniraju.


Trenutno tri stvari su dobre za dionice: sezona je zarada jer u ovome i sljedećem tjednu preko 50% poduzeća iz S&P 500 indeksa ima objave zarada, nalazimo se na dnu kanala i rast kamatnih stopa je ugrađen u cijenu.


Powell je u svome obraćenu rekao da je moguće da FED digne kamatnu stopu za 0,5% odjednom. Prevedeno FED će to napraviti. Objektivno nemaju razloga da to ne naprave i ja mislim da je moguće da bude i dizanje od 0,75% odjednom u budućnosti. Zašto da ne? Inflacija je visoka, nezaposlenost je mala, ekonomija kreira radna mjesta, deficit proračuna je mali i stanje poslovnoga ciklusa može podnijeti dizanje kamatnih stopa bez toga da dođe do usporavanja ekonomskoga rasta. Znači nema razloga za zabrinutost. Naravno burza je savršeno egocentrično reagirala i sve je palo. Problem je stanja koje je točno u sredini. Burza ne može rasti jer je skupa, a ne može pasti jer je ekonomija dobra.


Ja sam sklon stavu da ćemo imati dva dobra tjedna rasta na temelju dobrih rezultata poduzeća. Mogućnost da probijemo kanal preko 4600 je mala, a da se probiju vrhovi još manja jer tada bi vrednovanje bilo iznad 20 na unaprijednom P/E. Dakle ostajemo u kanalu. Proboj prema dolje je također malo vjerojatan jer bi tada unaprijedni P/E pao na 17 što bi dionice učinilo jeftinima i imali bi rast.


Postoji mogućnost eksternoga šoka: COVID u Kini, rat u Ukrajni, ali sve to polako postoje normalno stanje, a ne neka izvanredna vijest. U svakom slučaju ovaj tjedan će biti interesantan.


S 21.4.2022. ministarstvo financija SAD-a na računu ima 907 milijarde USD što je posljedica uplate poreza. Kako je ministarstvo reklo da će držati balans oko 600 znači da sada ima oko 300 milijardi dolara viša što je dovoljno da se pokrije deficit za dva mjeseca. U prijevodu to znači da će jedina proizvodnja državnih obveznica u SAD-u sljedećih nekoliko mjeseci biti smanjenje bilance FED-a. Zaključak: fundamentalno gledano pad obveznica je završio, barem za sada.


HIPOTEZE I PREDVIĐANJA: Dvije glavna hipoteze su mi potvrđene. Tržite je u rasponu i ekonomije SAD-a i EU su u stagflacijom ekvilibriju.


Još uvijek nemam razloga za kreiranje novih hipoteza. Ništa značajno se nije promijenilo u ekonomijama tako da nemam potrebe za analizom općega stanje. Slijed događaja je poznat.


Ministarstvo financija je provelo fiskalnu konsolidaciju u SAD-u i jedina proizvodnja obveznica će doći zbog smanjenja bilance FED-a. To znači da se fiskalna i monetarna politika mogu koordinirati oko ročnosti izdavanja obveznica i kreirati nagib krivulje prinosa kakav žele. Prevedeno: priča o tome kako je kratkoročna kamatna stopa u SAD-u veća od dugoročne i da je to znak recesije nikada nije bila ozbiljna.


Ja ne mogu reći kako će se krivulja prinosa kretati jer sam do sada na ovoj hipotezi trgovao neuspješno, ali mogu reći da će SAD imati nagib krivulje kakav želi i da je nagli rast kamatnih stopa zaustavljen.


TAKTIKE I STRATEGIJE: Tržište je jako volatilno pa je i moje trgovanje. Prošli tjedna san puno trgovao indekse. Bio sam dugačak, onda sam bio kratak. Pre rano sam izašao iz svojih kratkih pozicija. Sada gledam da ponovo zauzmem dugačke pozicije u indeksima. Također sam bio dugačak A50, ali to je pokazalo greškom i likvidirao sam poziciju s gubitkom.


Sve ostalo pozicije u opcijama i dionicama nisam dirao, ali na kraju tjedna planiram se riješiti svih pozicija u opcijama i napraviti temeljitu reviziju pozicija u dionicama. Ako izdrži kanal na S&P 500 indeksu biti će jako dobrih prilika.


Keš pozicije u obveznicama funkcioniraju odlično.


Ovo je osobna analiza. Autor upravlja vlastitim portfeljem koji koristi derivate i financijski polugu. Ovaj tekst je osvrt na trenutno stanje na tržištu i ne predstavlja investicijski savjet. Investiranje u financijske instrumente nosi rizike s kojima investitori trebaju biti upoznati. Autor također aktivno trguje tako da su sve navedene pozicije privremene i lako promjenjive. Opisane koje autor ima u svom portfelju se odnose na pojedini instrument. Autor izloženost može napraviti preko stvarnoga ili derivatskoga instrumenta. Metodologija analize se temelji na tehničkoj, fundamentalno i analizi sentimenta tržišta. Analize su proizvod samoga autora i temelje se isključivo na javno dostupnim podatcima. Analize trećih strana su eksplicitno citirane ako se spominju u tekstu. Konstrukcija teksta koristi osnove znanstvene metode kako ih je definirao Karl Popper.