Što nam govore tržišta XIII

21.6.2021.Objava FED-a o monetarnoj politici uzrokovala je da je tržište palo. Sada je postalo jasno da je ekspanzivna monetarna politika na početku svoga kraja. Najava je uzrokovala da je došlo do pada burzovnih indeksa, pada zlata, jačanja eura i kolapsa roba.

Datum analize: 21/06/2021


TRENUTNO STANJE: Objava FED-a o monetarnoj politici uzrokovala je da je tržište palo. Sada je postalo jasno da je ekspanzivna monetarna politika na početku svoga kraja. Najava je uzrokovala da je došlo do pada burzovnih indeksa, pada zlata, jačanja eura i kolapsa roba.


Pomaci koji su de dogodili su logični i odražavaju kraj jednoga načina trgovanja i investiranja. Ti pomaci su također potvrdili moju inflatornu investicijsku hipotezu, ali su je isto tako i sada učinili i beskorisnom. Došli smo do kraja jednoga načina investiranja i sada smo prešli u novo stanje, a to je stanje promjene monetarne politike.


Jedan od važnih stvari kod guvernera jeste da oni stalno govore, ali ih nitko ne sluša. Kada Powell kaže da je inflacija tranzitorna on govori istinu: ili će inflacija pasti sama od sebe zbog ekonomskih razloga ili će FED dići kamatne stope. Ono što je interesantno jeste da svi krivo interpretiraju guvernera. Bez obzira na ekonomske podatke investitori vjeruju da će inflacija pasti sama od sebe. Moje inicijalno uvjerenje i ono koje još uvijek imam jeste da će FED dići kamatnu stopu.


Moja hipoteza da FED želi da tržište samo od sebe poželi veću kamatnu stopu još uvijek drži. To se vidi iz retorike koju FED plasira: ne treba se uzrujavati zbog inflacije, ali isto tako su najavili mogućnost dizanja kamatne stope u 2022 godini. Ne bi me začudilo da uskoro najave dizanje kamatnih stopa u 2021. godini. Odnosno FED polako priprema tržište za veće kamatne stope.


Jedino što nije kolapsiralo su obveznice. Razlog tome je što je prošle godine Ministarstvo financija SAD-a izdalo previše obveznice i sada deficit pokriva novcem sa računa, a ne izdavanjem obveznice. U Travnju i Svibnju neto izdanja novih obveznica SAD-a je bilo 38 milijardi dolara, a samo FED je kupio oko 150 milijardi. Znači da je u ta dva mjeseca došlo do neto smanjenja količine obveznica koje su dostupne tržištu. Sve dok SAD ne počne izdavati više obveznica nego što ih FED kupuje cijena obveznica neće kolapsirati. Ovo je jako važan podatak koji će determinirati moje trgovanje za sljedeća tri mjeseca.


HIPOTEZE I PREDVIĐANJA: Do značajnoga pada tržišta ne može doći sve dok ne dođe do rasta kamatnih stopa. Da bi došlo do toga ministarstvo financija mora značajno povećati izdanje obveznica. Znači burzovni indeksi i cijene obveznica su postali neraskidivo povezani.


HIPOTEZA: Cijena obveznica uvjetuje vrednovanje NASDAQ indeksa.


Slijedeći gore navedenu hipotezu uspostavio sam mehanizam praćenja izdavanja obveznica i svoje trgovanje ću preusmjeriti s S&P indeksa na NASDAQ. Cilj je pravilno tempirati ulazak u kratku poziciju u NASDAQ indeksu i značajno povećati kratke pozicije u obveznicama.


Inflatorna hipoteza na kojoj sam temeljio svoje trgovanje ove godine je došla do svoga kraja i sada mi je potrebno postaviti novu dugoročnu hipotezu.


HIPOTEZA: Ulazimo u stanje promjenjive monetarne politike.


Ova hipoteza je kompatibilna sa moje dvije prijašnje hipoteze o tome da je tržište na vrhu i da bi vrijednost indeksa ove godine mogla biti nepromijenjena. Promjena monetarna politike će na tržištu izazvati ekstreme od onih koji tvrde da će sve kolapsirati do toga da monetarna politika neće utjecati na tržište. Zato je potrebno trgovati na temelju fundamenata, a ulaziti u pozicije na temelju tehničke analize.


TAKTIKE I STRATEGIJE: Zadnja dva tjedna su bila jako intenzivna. Morao sam napraviti jako puno transakcija i morao sam prilagoditi svoje trgovanje nakon značajne promjene u monetarnoj politici.


Aktivirale su mi se stop naredbe na obveznicama. Izašao sam, okrenuto poziciju u dugačku, uzeo dobit i onda ponovo zauzeo kratke pozicije, ali sam prodao pokrivene put opcije. Trenutno znam da obveznice moraju pasti, ali ne znam točno kada tako da ima jako puno smisla iskoristiti vremensku premiju na opcijama, smanjiti rizik i gubitke ako obveznice nastave rasti.


Nakon značajnoga rasta ponovo sam prodao talijanske obveznice po dobroj cijeni.


Trgovao sam zlatom gdje sam imao put spredove iz kojih sam izašao s dobiti. Ova dobiti mi je donekle nadoknadila gubitke u obveznicama i drugim pozicijama tako da mi je trgovanja i ispravna diversifikacija jako puno pomogla.


Kratak sam S&P, ali ne očekujem neki značajni proboj prema dolje, pa zato stalno prodajem put opcije kako bi smanjio troškove. Pratiti ću kako će se cijene kretati i planiram aktivnije trgovati sa S&P futuresima.


Još uvijek sam kratak euro i tražim pravo mjesto za izlazak s dobiti. Ako izađem iz pozicije i dođe do povlačenja u cijeni, ponovo ću ući u kratku poziciju.


Likvidirao sam pozicije u soji i kukuruzu s gubitkom. S dobrima sam gotov za sada. Ne planiram ulaziti u nove pozicije.


Ušao sam u automobile. Kupio sam GM i Ford, a prodao kratko Teslu.


Počeo sam kreirati dugoročne opcijske spredove u bankama.


Ovo je osobna analiza. Autor upravlja vlastitim portfeljem koji koristi derivate i financijski polugu. Ovaj tekst je osvrt na trenutno stanje na tržištu i ne predstavlja investicijski savjet. Investiranje u financijske instrumente nosi rizike s kojima investitori trebaju biti upoznati. Autor također aktivno trguje tako da su sve navedene pozicije privremene.