Što nam govore tržišta X

10.5.2021.U petak 7/5 izašao je izvještaj o nezaposlenosti u SAD-u prema kojemu je kreirano 266000 radnih mjesta. Očekivanja su bila za milion. Nezaposlenost se također povećala sa 5,8% na 6,1%.

Datum analize: 10/05/2021


TRENUTNO STANJE: U petak 7/5 izašao je izvještaj o nezaposlenosti u SAD-u prema kojemu je kreirano 266000 radnih mjesta. Očekivanja su bila za milion. Nezaposlenost se također povećala sa 5,8% na 6,1%. Nekoliko stvari treba jasno reći vezanih za ekonomiju i tržište:


  • • Broj kreiranih radnih mjesta je dobar rezultat. Sve iznad 250 000 mjesečno kreiranih radnih mjesta znači da ekonomija raste i razvija se.
  • • Rast nezaposlenosti je odličan i u ovoj konstelaciji vrlo pozitivan za ekonomiju. Nezaposlen u ekonomskoj znanosti ne znači ne raditi i ne imati posao. Da bi osoba bila nezaposlena mora aktivno tražiti posao. Kada raste nezaposlenost, a ekonomija kreira radna mjesta znači da se ljudi vraćaju na tržište rada i traže posao jer misle da je lako naći posao. Zbog toga je došlo do rasta nezaposlenosti. Prema tome kreiranje radnih mjesta sa rastom nezaposlenosti je najbolje stanje koje može postojati u ekonomiji.
  • • Razlika između stvarne brojke i očekivanja samo pokazuje da su očekivanja bila pogrešna.


Jako je interesantna i reakcija tržišta na izvještaj o neposlanosti:


  • • Indeksi su na rasli vođeni logikom da će se ekspanzivna monetarna politika nastaviti i da kamate neće rasti. Odnosno lošije fundamentalne vijesti su pozitivne za burzovne indekse. Znači da su indeksi u potpunosti odvojeni od fundamenata i imaju slijepi kut prema inflaciji ili bilo kakvim drugim poremećajima. Loše vijesti ne mogu biti dobre.
  • • Dolara je oslabio: moguća interpretacija ovoga jeste da ekonomija slabi ili da će biti potrebno više dolara za oporavak ili da neće doći do burzovne korekcije pa se isplati preuzimati više rizika.
  • • 30-ogodišnje obveznice su narasle više od 2 boda odmah nakon objave izvještaja i zatvorile se negativne na kraju dana. Rast je bio na temelju loših rezultata, ali pad bio na temelju fundamenata jer će potrošnju države trebati netko nekako financirati.


Ovaj tjedan izlazi jako puno podataka veznih za inflaciju koje treba gledati. Iako ne želim zvučati paradoksalno ili će biti inflacije u podatcima ili neće. Ako ne bude doći će. Kako trenutno glavnu riječ vode očekivanja treba pogledati što kažu očekivanja (na godišnjoj razni). Za Kinu CPI 1%, PPI 6%, Njemačka CPI 2%, za SAD PPI 5,6%, a CPI 3,6%. Znači da su očekivanja o inflaciji jako visoka. Posebno je važno da je PPI jako visok, a tako veliki rast cijena u proizvodnji se mora prebaciti na potrošače. Sada je samo pitanje koliko će biti razlika između stvarnih brojki i očekivanja. Brojke više od očekivanja (čak i za samo jednu državu) će uzrokovati velike promjene u cijenama posebno obveznica i dionica jer će značiti kraj ekspanzivne monetarne politike. Centralne banke godinama zazivaju inflaciju sada će je dobiti.


Kombinacija u kojoj se rast dionica temelji na razlici između fundamenata i očekivanja sa temeljnom hipotezom „loša vijest je dobra za dionice“ je jako opasno. Kretanje cijena u petak je potvrdilo da smo u balonu i to jako opasnom. Jedina stvar koja drži tržište visoko jeste da se svi nadaju da neće biti inflacije i da neće biti promjene u monetarnoj politici. Pojava inflacije bi naravno izokrenula stvari. Dodatna opasnost jeste činjenica da su indeksi imaju neproporcionalnu težinu sa velikim tehnološkim poduzećima (FATMAN), iako na neka od tih poduzeća (Facebook i Microsoft) raste kamatne stope nema nikakvoga učinka. Ali algoritmi to tako ne percipiraju. Pad tih dionica će uzrokovati i pad ostalih indeksa.


U EU je postalo jasno da je ECB izgubila kontrolu nad kamatnom stopom. Razlika između njemačke i talijanske stope prinosa na 10-ogodišnju obveznicu se sa 90 baznih bodova povećala na 110. Na tržištu se jasno vidi kada talijanske obveznice padnu, onda centralna banka intervenira i onda padnu ponovo. Samo svaki puta kada padnu, padnu na niže razine. Razilaženje kamatne stope je već počelo. Sada je samo pitanje da li će doći do značajnijih lomova.


Žitarice su opet narasle, nafta se vratila na vrhove iz veljače.


Posebno interesantno je da je zlatu narasla cijena.


HIPOTEZE: Analizirajući cijenu zlata došao sam do nove hipoteze


Hipoteza: cijena zlata jesu indeks straha koliko ima inflacije.


Sukladno tome zauzeti ću pozicije u zlatu. Nakon objava o inflaciji ovaj tjedan znati ću što će se događati na tržištima.


TAKTIKE I STRATEGIJE: Trgovao sam s talijanskim obveznicama iako ću u ponedjeljak zauzeti kratku poziciju i ostaviti je. Još uvijek sam kratak američku 30-ogidšnju obveznicu preko futuresa i preko opcija. Uzeo sam dobit na opcijama na soji i zauzeo nove.


Slijedeći svoju hipotezu vezanu za zlato napravio sam nekoliko transakcija i sve ih povezao u jedan podportfelj. Kupio sam opcije za zlato koje istječu za 50 dana, onda sam na naglom rastu odmah uzeo dobiti i zauzeo puno kraću sread. Isto sam napravio i na nafti. Sada imam istu poziciju, ali sa većom deltom i kraćim rokom trajanja. Prodao sam euro prema kanadskom dolaru. Ušao sam u bull call spread u zlatu i poziciju hedgirao sa put opcijama na euro. Tako da sada imam kompleksnu poziciju u futuresima i opcijama preko valuta i roba. Kako je tržište trenutno prilično nepredvidivo potrebno je trgovati puno sofisticiranije.


Ovo je osobna analiza. Autor upravlja vlastitim portfeljem koji koristi derivate i financijski polugu. Ovaj tekst je osvrt na trenutno stanje na tržištu i ne predstavlja investicijski savjet. Investiranje u financijske instrumente nosi rizike s kojima investitori trebaju biti upoznati.