Što nam govore tržišta Xv

19.7.2021.Početkom godine Kinezi su krenuli u smanjivanje ukupnoga duga u ekonomiji. Kako se godina odmicala činilo se da je sve u redu. Kineske (i azijske) burze su uglavnom stagnirale ove godine. Nakon rasta u siječnju nema nekoga posebnoga trenda

Datum analize:19/07/2021


TRENUTNO STANJE: Trenutno postoje tri problema koji se moraju riješiti.


• Kreditni balon u Kini

• Limit državnoga duga u SAD-u

• Problem inflacije


Početkom godine Kinezi su krenuli u smanjivanje ukupnoga duga u ekonomiji. Kako se godina odmicala činilo se da je sve u redu. Kineske (i azijske) burze su uglavnom stagnirale ove godine. Nakon rasta u siječnju nema nekoga posebnoga trenda. Sve je bilo u redu do prošloga tjedna kada je Centralna banka Kine smanjila obveznu rezervu. Kineskoj realnoj ekonomiji ne treba više likvidnosti ili ekonomskoga stimulansa. Tako da je smanjenje obvezne rezerve potrebno financijskom sektoru. Ovaj potez jasno znači da plan smanjivanja duga ima veće ekonomske posljedice nego što se mislilo. Indeksi su pali i sada se nalaze na tehnički osjetljivim razinama. Na primjer China A50 indeks 50-odnevni i 200-dnevni prosjek imaju slične vrijednost i mogu se ukrižati prema dolje. Hang Seng je pao ispod 200-dnevnoga prosjeka. Kreditna kriza u Kini bi bila jako loša za globalnu ekonomiju. Iako Kineske vlasti kontroliraju ekonomiju kreditni se problemi mogu jako lagano, jako brzo se povećati.


Na kraju mjeseca 31.7.2021. prestaje ukinuće limita na državni dug SAD-a i novi limit postaje ukupni dug koji je zatečen na dan 2.8.2021. Ako se političari ne dogovore oko ponovne suspenzije limita ili povećanju limita SAD će morati ići u zatvaranje državnih službi. To se i prije događalo ali samo dva puta ozbiljno. Godine 1995-1996 na 21 dan i godine 2018-2019 na 35 dana. Bilo je i drugih zatvaranja po samo 1 dan. Razlika između sa prijašnja dva velika zatvaranja i mogućim ove godine je što su ona bila preko nove godine kada su praznici. Osim toga u prosincu 1995 i siječnju 1996 SAD je imao fiskalni višak tako da financijske operacije države nisu bile problem. Slično je bilo i u prosincu 2018 i siječnju 2019 kada je deficit u prosincu bio samo 13 milijardi dolara, a u siječnju 2019. država je imala proračunski višak taj mjesec.


Danas je situacija puno drugačija. Ovaj puta SAD će u srpnju i kolovozu vjerojatno imati deficit oko 200 milijardi mjesečno ili više. Ako se upotrijebe još neki trikovi SAD ima novca za funkcioniranje 3 mjeseca. Dodatan problem je politika koja ide na godišnji od 9.8.2021. do 10.09.2021. To znači da ako se ne postigne dogovor pitanje je da li se Senat i Kuća predstavnika mogu ponovo naći u kolovozu i glasati osim ako ne bude izvanredna sjednica. To je politička procedura s kojom nisam upoznat. Jednostavno rečeno ili ima dogovora do 9.8 ili ima problema.


Jasno je da zatvaranje državnih službi sa ovako velikim deficitom u ovome trenutku ne može proći tek tako bez ozbiljnoga potresa na tržištu. Sama najava mogućih problema će imati velike posljedice na skupu burzu posebno sa ovom tehničkom strukturom koja je jako slična 2018 godini.


Što se tiče inflacije za sada je FED uspio uvjeriti sve da je inflacija tranzitorna. Iako inflacija stalno raste CPI je 5,4% na godišnjoj razini, a PPI je 7,3%. CPI je početkom godine bio 1,4% FED nije zabrinut. Prema objašnjenju FED-a inflacija ubrzava, ali će usporiti jer je tranzitorna. Pitanje je koliko se takvo uvjeravanja može stvarno održati posebno ako inflacija mjesecima ostane iznad 5%. Ako tržište prestane vjerovati FED-u jedino što se može dogoditi je problem.


Izašli su rezultati velikih banaka u SAD-u. Rezultati su bili odlični, najave budućega poslovanja su također bile odlične i dionice u blago pale. To mi se ne sviđa. Znači da su očekivanja i rezultati ugrađeni u cijenu. Stagnacija cijena dionica velikih banaka se također može objasniti na dva načina. Prvi je da ih algoritmi prodaju jer kamata ne rastu, a drugi je da tri navedena problema će najjače utjecati na banke. Kako su banke najbolji barometar ekonomije stagnacija njihovih cijena je veliki problem, posebno kada im je trenutno poslovanje ovako dobro. To samo znači da sudionici na tržištu očekuju da buduće poslovanje ne bude ovako dobro.


Veliki dio rasta NASDAQ-a i S&P 500 je došao od rasta FAANG dionica, posebno od Amazona i Applea koji rastu samo zato što im je cijena od kolovoza prošle godine stabilna pa je su sudionici na tržištu kupili „ono što nije naraslo“. U travnju i svibnju tržište je također stagniralo nakon jako dobrih rezultata. Teško je očekivati da poduzeća mogu imati rezultate iznad očekivanja i ponuditi predviđanja o budućem rastu koja će također biti iznad očekivanja kako bi cijene dionica otišle još više gore, ali sve je moguće.


HIPOTEZE I PREDVIĐANJA: Hipotezu koju sam postavio o odnosu NADAQ-a i obveznica se pokazala točno. Stanje na tržištu je takvo da svi znaju da su cijene dionica povišene i da je radi normalno funkcioniranja tržištu potrebna korekcija, ali do korekcije ne može doći ako ne dođe do rasta kamatne stope.


Kamatne stope ne mogu rasti ako ne dođe do jedne od dvije stvari (ili obje). Prva je na strani potražnje da sudionici u ekonomiji počnu prodavati svoje obveznice. Do ovoga može doći samo ako dođe do krize (limit duga) ili svi prestanu vjerovati FED-u. Druga mogućnost je da dođe do povećanja ponude da ministarstvo financija počne izdavati velike količine obveznica zbog deficita države. Ove godine Treasury department je većinu deficita financirao upotrebom viška sredstava sa svoga računa kod centralne banke (FED-a). Obveznice koje su izdane su uglavnom kupljene od strane FED-a. Tako da na tržištu nije došlo do značajnoga povećanja količine obveznica. Bez rasta količine ne može doći do značajnoga pada. Adsorpcija ukupne ekonomije je jako velika.


Kada obveznice padnu (naraste kamatna stopa) onda će doći do ozbiljne korekcije. Problem će biti ako to bude u istom trenutku kada FED prestane kupovati obveznice.


Sada dolazimo do politike Powell želi još jedan mandat na čelu FED-a. Čak i da ne želi ako dođe do problema sa gornjom granicom duga guverner centralne banke bi teško mogao prestati kupovati obveznice u takvom trenutku. Znači da je rješenje problema limita državnoga duga jedina opcija koja ostaje.


Predviđanje: ili nemamo probleme ili imamo samo probleme.


Ako se političari dogovore oko limita duga i ako kreditni problem u Kini se smanji i ako inflacija padne u jednom trenutku će tržište imati ozbiljnu korekciju i nakon toga ćemo imati dugoročno bull tržište kao što smo imali nakon proboja otpora u 2016 godini. Ako do toga ne dođe svi problemi će konvergirati i imati ćemo ozbiljan pad tržišta gdje će šokovi hraniti jedan drugoga i kreirati jedan veliki problem.


TAKTIKE I STRATEGIJE: S obzirom da nemam jasnu viziju što se događa niti se želim pozicionirati jednostavno sam prešao sa makro investiranja na mikro investiranje. Imam dionice i opcijske spredove na dionice. Kalendarski put spred u opcijama na 30-ogodišnju obveznicu. Ne želim se makro pozicionirati u ovakvom trenutku sve dok ne postaje jasno što će se događati.


Ovo je osobna analiza. Autor upravlja vlastitim portfeljem koji koristi derivate i financijski polugu. Ovaj tekst je osvrt na trenutno stanje na tržištu i ne predstavlja investicijski savjet. Investiranje u financijske instrumente nosi rizike s kojima investitori trebaju biti upoznati. Autor također aktivno trguje tako da su sve navedene pozicije privremene.