Što nam govore tržišta XXIII

8.11.2021.Od dvije ponuđene mogućnosti prije dva tjedna tržište je izabralo opciju 1: S&P 500 probije vrhove i tržište shvati da ništa ne može uzrokovati pad dionica, niti inflacija, niti promjena monetarne politike, niti usporavanja rasta zarada, niti usporavanje ekonomskoga rasta. U tome slučaju bi se vratili u mentalitet iz 1999/2000 godine kada se pričalo da će NASDAQ rasti vječno sa jednakim završetkom kao i tada.

Datum analize: 8/11/2021


TRENUTNO STANJE: Od dvije ponuđene mogućnosti prije dva tjedna tržište je izabralo opciju 1:


• S&P 500 probije vrhove i tržište shvati da ništa ne može uzrokovati pad dionica, niti inflacija, niti promjena monetarne politike, niti usporavanja rasta zarada, niti usporavanje ekonomskoga rasta. U tome slučaju bi se vratili u mentalitet iz 1999/2000 godine kada se pričalo da će NASDAQ rasti vječno sa jednakim završetkom kao i tada.


Smjer razvoja događaja je sada jasan. FED je zbog politike napravio ključnu grešku. Odlučio je smanjivati kupnju obveznica za 15 milijardi dolara mjesečno što je malo umjesto da se odlučio na smanjenje kupnje od 30 ili 40 milijardi mjesečno. Kratkoročno to je i ekonomski i politički ispravan potez. Guverneru Powellu mandat ističe 5/2/2022, a novi/stari guverner mora proći odobrenje Senata tako da proces izbora traje. U prosincu Senat ne zasjeda tako da imamo ili da će novi/stari guverner biti predložen u Studenome ili u Siječnju. S obzirom da stvari nisu odlučene onda je najbolje politički napraviti malo ako se već nešto napraviti mora. Kratkoročno ekonomski veličina od 15 milijardi je također dobra odluka. Limit državnoga duga u SAD-u još uvijek nije pomaknut tako da FED mora podržati stabilnost državnih obveznica i ne povući se sa tržišta pre brzo jer je FED značajan dio potražnje za obveznicama. Također jednom kada se novi limit definira FED ne želi povući potražnju za obveznicama pre brzo i onda kreirati dodatnu ponudu kroz smanjenje bilance.


Taj odnos je pitanje balansa koji tek treba biti definiran. Biti će potrebna značajna koordinacija monetarne i fiskalne politike u tome tranzicijskom procesu. Da postoji jasna koordinacija već je rečeno jer je Ministarstvo financija reklo da će balans računa kod FED-a biti dignut na 650 milijardi dolara. Kada krene smanjenje kupnje obveznice Ministarstvo financija će kombinirati financiranje deficita sa izdavanjem obveznica i smanjenjem toga balansa kako bi zadržao stabilnost krivulje prinosa na državne obveznice.


Paradoksalno ono što radi SAD potpun rutinski je očajnički potrebno u EU, a EU to ne može se izvesti.


Dugoročno odluka o smanjenju kupnje obveznica od samo 15 milijardi je katastrofalna. FED je prvo promijenio stav i rekao da inflacije nije tranzitorna nego će biti dugotrajnija. Sada je započeo smanjenje kupnje obveznice koje bi trebalo trajati 8 mjeseci, što jasno govori o tome da FED nije odlučan u borbi protiv inflacije.


Sudionici na tržištu su to tako i shvatili. Nakon FED-ovoga sastanak obveznice su pale, a burza je eksplodirala. Sve korelacije su poremećene. Najporemećenija je da dolara jača, a nafta raste. Trenutno su sva stanja otvorena tržišta moguća.


ECB je također imao objavu i sastanak vezan za monetarnu politiku i naravno da je napravio ključnu grešku: ECB je zauzeo stav „nakon što smo si duboko pogledali u dušu“ prema riječima Legarde, da će inflacija pasti jako brzo. Pri tome to što je indeks potrošačkih cijena u Španjolskoj narastao 23%. Ovaj rast proizvođačkih cijena se valjda događa u nekom paralelnom svemiru. Isto tako PPI indeks u EU na godišnjoj razini narastao za 16% što je najveća razina u povijesti eura i dvostruko veća nego 2008 kada je bila zadnja inflatorna epizoda. Kako se rast cijena proizvođača neće dalje prenijeti na potrošače je ekonomska teorija s kojom nisam upoznat.


Inače Legard i ECB su također jasno pokazali svoju slabost i nedostatak razumijevanja financijskih tržišta, posebno povijesno gledano za slučaj funte iz 1992 godine odnosno kada je George Soros „slomio“ funtu. Istina je da Soros nije slomio ništa i nikoga jer jedan participant na tržištu ne može ništa napraviti, a posebno ne slomiti jednu centralnu banku. Ono što je Soros napravio jeste da je bio prvi koji je uvidio rijetku situaciju: službena monetarna politika je suprotna ekonomskoj realnosti. Britanska centralna banka je provodila monetarnu politiku koja nije odgovarala ekonomskim podatcima. Kada su i drugi sudionici na tržištu to uvidjeli došlo je do polaganoga kreiranja trenda koji je dobio snagu i na kraju monetarna politike Bank of England je postala neodrživa i pod pritiskom tržišta Bank of England je promijenila monetarnu politiku i napustila stabilan tečaj funte i pristupanje Euru. ECB danas provodi monetarnu politiku koja je protivna ekonomskim podatcima i neodrživa je. Inflacija raste i ubrzava. Matematički inflacija može pasti tek za godinu dana prema tome bilo kakve priče o tranzitornosti su samo akademske. Ako se uzme u obzira da nitko nikada nije imao hiperinflaciju koja je trajala desetljećima, onda iz teoretske perspektive sve inflacije su tranzitorne. Pri tome kamatne stope na dugoročne državne obveznice u EU su toliko niske da ih nitko osim onih koji moraju ne planira kupiti i držati. U takvom ekonomskome stanju Legarde je rekla da će ECB nastaviti kupovati obveznice sve do trenutka dok ne odluči dići kamatnu stopu, a to će biti u dalekoj budućnosti prema njenim riječima.


ECB je sada u nemogućem položaju, financira deficite proračuna država i jasno se obvezala na politiku koja je protivna ekonomskim podatcima. ECB je postao monopson (jedini kupac obveznica) i svi koji se žele riješiti pozicija u obveznicama sada mogu te iste obveznice prodati ECB-u. Da je to tako pokazuje da nakon objave ECB-a stopa prinosa na talijanske obveznice je narasla za 0,3% u dva dana. ECB je onda uspio stabilizirati prinose, ali svaki puta kada se dogodi takav šok ECB-u će biti sve teže boriti se protiv tržišta koje sada zna da je monetarna politika neodrživa.


Ovakvo stanje pruža jedinstvenu priliku za pozicioniranje u obveznicama jer je samo nastavak sekvence događaja koji su započeli početkom godine i rezultat će biti očit.


HIPOTEZE I PREDVIĐANJA: Kao što sam napisao tržište više ne shvaća centralne banke ozbiljno da će se boriti protiv inflacije. Sukladno tome spreman sam postaviti nove hipoteze koja će predstavljati osnovu za konstrukciju portfelja za sljedećih mjesec dana.


Hipoteza: nafta je ključna varijabla jer će rast cijena nafte odrediti kretanja na ostalim tržištima


Tehnički gledano nafta je sada u kanalu između 80$ i 85$ ako bi nafta probila taj kanala onda bi svaka priča o tome kako je inflacija privremena i tranzitorna pala u vodu. Ako nafta probije prema gore onda bi slijed događaja na ostalim tržištima trebao biti ovakav: obveznice će pasti jer će inflacija postati trajnija, dolar će ojačati jer je ipak relativno gledano monetarna politika u SAD-u restriktivnija od EU. Proboj nafte prema dolje bi naravno uzrokovao suprotnu reakciju.


Za test ove hipoteze neće trebati jako dugo, tjedan ili dva. Pozicije za test su također jednostavne, opcijske pozicije na nafti i dolaru, futuresi i opcije za obveznice sukladno preferenci rizika.


Hipoteza: kamatne stope na državne obveznice u EU će divergirati


ECB se obvezala na monetarnu politiku koja je ne održiva. Prema tome moguć je samo jedan ishod pad cijena državnih obveznica. Ako ECB nastavi s ovom politikom kamatne stope će kratkoročno ostati niske, ali u jednom trenutku kapaciteti za kupnju ECB-a će biti iskorišteni, ponuda obveznica će biti veća od potražnje i cijene obveznica će pasti. Ako ECB okrene politiku i prestane kupovati obveznice onda će nestati glavni kupac obveznice sa tržišta i cijene obveznica će pasti. Sada je samo pitanje da li će put pada biti jako prema dolje i polako kroz vrijeme.


Obje hipoteze su povezane i kreiraju jednu cjelovitu sliku tržišta koje je duboko poremećeno monetarnom politikom i upravo zbog toga otvara velike prilike za investiranje. Pravi izazov će biti pravilna kontrola rizika.


TAKTIKE I STRATEGIJE: Sa strateškoga trgovanja indeksima ću preći na kratkoročno tehničko. Upotreba kretanja cijena sa uskim stopovima. Kao što sam napisao vjerujem da su sada sve mogućnosti otvorene na indeksima i ne mogu točno reći kako će reagirati zato je bolje isključiti mozak i prepustiti se stop naredbama.


Uzeo sam dobit na kratkim pozicijama na njemačkim i talijanskim obveznicama i onda ponovo ušao u kratke pozicije.


Značajno sam reducirao pozicije u portfelju i sada ću čekati da vidim kako će se stvari odviti.


Ovo je osobna analiza. Autor upravlja vlastitim portfeljem koji koristi derivate i financijski polugu. Ovaj tekst je osvrt na trenutno stanje na tržištu i ne predstavlja investicijski savjet. Investiranje u financijske instrumente nosi rizike s kojima investitori trebaju biti upoznati. Autor također aktivno trguje tako da su sve navedene pozicije privremene i lako promjenjive. Opisane koje autor ima u svom portfelju se odnose na pojedini instrument. Autor izloženost može napraviti preko stvarnoga ili derivatskoga instrumenta. Metodologija analize se temelji na tehničkoj, fundamentalno i analizi sentimenta tržišta. Analize su proizvod samoga autora i temelje se isključivo na javno dostupnim podatcima. Analize trećih strana su eksplicitno citirane ako se spominju u tekstu. Konstrukcija teksta koristi osnove znanstvene metode kako ih je definirao Karl Popper.